Anonimat

Exaltació del “jo” en la societat actual. Sobrevaloració de la persona. S’ha d’anar cap a l’individu anònim, en favor de la col.lectivitat

Anonimat, 2016. Travertí 46x29x28 cm