Senders

Camins, recorreguts, repeticions diferents. Sèrie de 2

Senders blaus 1. Acrílic sobre fusta 30×30 cm

 

Senders blaus 2. Acrílic sobre fusta 30×30 cm